Rút gọn link miễn phí. Link lưu giữ vĩnh viễn

Rút gọn link miễn phí. Link lưu giữ vĩnh viễn

Công cụ hỗ trợ rút gọn link, thu gọn link, làm ngắn link, thống kê lượt truy cập, short link, hoàn toàn miễn phí, với bFy. one bạn có thể chia sẻ link trên mạng xã hội ngắn gọn nhất.

Link tùy chỉnh

Mặc định, hệ thống sẽ tạo link ngẫu nhiên. Bạn có thể đăt link theo tùy chọn

https://bfy.one/

Thời gian hiệu lực

Sau 00:00 phút của ngày được chọn, link sẽ không còn hiệu lực. Để trống nếu giữ vĩnh viễn link.

Mật khẩu bảo vệ

Đặt mật khẩu để bảo vệ link rút gọn. Để trống nếu bạn không muốn đặt mật khẩu.

Lịch sử rút gọn

Công cụ hỗ trợ rút gọn link, thu gọn link, làm ngắn link, thống kê lượt truy cập, short link, hoàn toàn miễn phí. Với bFy.one bạn có thể chia sẻ link trên mạng xã hội ngắn gọn nhất.

Ads1